Folkhögskolan

Folkhögskolan

Sundsgården är en konferensanläggning men även en av Sveriges största folkhögskolor som erbjuder utbildning för vuxna studerande med olika bakgrund och olika mål. Vi har allmän och särskild kurs, kortkurser, sommarkurser samt olika typer av uppdragsutbildningar.

De behörighetsgivande kurserna kan vara en språngbräda för högre studier eller yrkesliv. De särskilda kurserna är sk profilkurser som ger möjlighet att specialisera sig inom något område, förbereda sig för en högre utbildning eller helt enkelt fördjupa sig i någonting som man finner riktigt intressant.

Som Folkhögskola erbjuder vi sommarkurser men även korta kurser för olika målgrupper och med olika upplägg. Vi inbjuder till kurser i egen regi eller i nära samverkan med andra organisationer, föreningar, församlingar etc. Gemensamt är att de ska vara folkbildande och öppet för alla.

Vi har en kristen och demokratisk värdegrund och arbetar aktivt med vårt ansvar för en hållbar värld så väl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Våra ledstjärnor

  • Inkludera Vi vill vara inkluderande och utgår från alla människors lika värde
  • Visa tillit Vi möter varandra med tillit och ömsesidigt förtroende
  • Utmana Vi utmanar oss själva, varandra och vår omgivning
  • Respektera Vi respekterar varandras styrkor och svagheter samt våra olika roller

Läs mer om folkhögskolan och våra kurser här: www.sundsgarden.se

undersida_folkhogskolan1
undersida_folkhogskolan2
 
Sundsgården hotell & konferens · Örbyvägen 10
255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se