Miljö

Miljö

Vi på Sundsgården vill använda våra resurser effektivt, med så liten miljöpåverkan som möjligt och med en rättvis fördelning. Vi vill hjälpa till att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vi för en ständig dialog med våra leverantörer angående etiska krav och miljökrav, och använder så mycket som möjligt närodlade, ekologiska och rättvisemärkta produkter. Vi har sedan 2009 uppfyllt kriterierna för att kunna vara miljömärkta med Green Key.

Vad innebär då detta? En kort sammanfattning säger att en logi- eller konferensanläggning med Green Key arbetar aktivt med att minimera sin miljöpåverkan genom att uppfylla ett antal kriterier inom exempelvis miljöledning, gästinformation, vatten, avfall, kemikalieförbrukning och livsmedel. Det handlar bland annat om avfallssortering, att minimera energi- och vattenförbrukning, att välja miljömärkta rengöringsmedel och att använda närproducerade och ekologiskt odlade råvaror.

Som hotellgäst märker du konkret vårt miljöarbete bl a genom att vi inte städar ditt rum varje dag. Vi byter handdukar var tredje dag och lakan en gång i veckan.

På vår parkering finns en laddstolpe med två uttag för att kunna ladda elbilar. Som gäst på Sundsgården laddar du gratis.

Genom hällbarhetsmärkningen ”Kranmärkt” har vi tagit ytterligare ett steg i vårt miljöarbete! Detta är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Genom att endast servera kranvatten bidrar vi till färre transporter och mindre påverkan på vår miljö. Vårt vatten är hälsosamt, hållbart och lokalt producerat!

greenkeylogo_100x144       Kranmarkt_sv_bla_144

 
Sundsgården hotell & konferens · Örbyvägen 10
255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se