Mötestips

Mötestips

Mötespolis – skapa en vakenhet och delaktighet
I början av mötet utses, lite på skoj, en person som ska agera mötespolis. Hen har koll på att mötesdeltagarna håller tiden och håller sig till ämnet. Om mötet övergår till prat om att åka skidor i helgen, säger polisen till. Detta skapar en vakenhet och delaktighet i mötena.

Mötesövningar – Tävlingsminnen
För att öka den kreativa höjden vid längre idémöten är det bra att använda olika mötesövningar. Om mötet går ut på att t ex komma på ett tävlingsupplägg kan mötesdeltagarna sätta sig två och två och intervjua varandra om sina bästa tävlingsminnen. Sedan presenteras den andras minne för gruppen.

Promenadmöten
Ut och rör på er! Promenera parvis och diskutera fritt under en promenad. Gå tillbaka till mötet och sammanfatta.

Titta-i-Telefonen-paus
För att undvika att mötesdeltagarna använder sina telefoner under mötets gång kan det vara bra att skapa en punkt på dagordningen då deltagarna får ”titta i telefonen”.

Få nya perspektiv
Möblera om i rummet för att få nytt perspektiv. Sätt er på bordet. Lägg er på golvet. Eller byt plats med varandra. Hur gör du för att få nya perspektiv?

 
Sundsgården hotell & konferens · Örbyvägen 10
255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se